It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Od prvního vydání publikace Inhalační systémy uplynuly tři roky. Pro reálnou klinickou praxi bylo a je velmi přínosné, že první vydání se stalo podkladem pro vznik obecně dostupného edukačního portálu www.mujinhalator.cz , kde jsou laikům i zdravotníkům dostupná jednotně strukturovaná videa správné inhalační techniky všech inhalačních systémů, které byly v dané chvíli na trhu v České republice. Edukační portál má mezi zdravotníky i mezi laiky velmi příznivý ohlas. Aktualizace 2. vydání publikace přináší nové či inovované inhalační systémy, a měla by na ni navázat i aktualizace edukačního portálu.

Oba autoři, lékař-pneumolog s více než 40letou praxí a odborná zdravotní sestra s 35letou praxí v pneumologické ambulanci, kteří jsou vedoucími pracovníky terénní pneumologické ambulance LERYMED spol. s r. o., se problematice inhalačních systémů dlouhodobě věnují jak po stránce teoretické, tak i po stránce praktické ve své každodenní klinické praxi.

Kniha je určena pro všechny zdravotníky, tj. pro lékaře, zdravotní sestry, lékárníky a fyzioterapeuty, kteří se starají a léčí pacienty s chronickou bronchiální obstrukcí. Speciální část je koncipována tak, aby byla použitelná i pro pacienty nebo laiky, kteří se o pacienty starají a inhalační léčbu jim poskytují.

Publikace primárně vznikla z iniciativy nakladatelství Maxdorf, proto náš dík patří MUDr. Janu Hugovi a Markétě Fidlerové.

Měšice, březen 2020 Viktor a Eva Kašákovi