It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Couple

Společný  medailonek autorů

MUDr. Viktor Kašák 

se narodil v roce 1950, promoval na Lékařské fakultě UK v Praze v r. 1976. Původně intenzivisticky zaměřený internista (atestace v Hradci Králové r. 1979) byl shodou okolností dotlačen vedením OÚNZ začít pracovat na ambulantním oddělení TRN (tuberkulóza a respirační nemoci) v Rychnově nad Kněžnou v r. 1979. Po svém návratu do Prahy v r. 1981 již u ambulantní pneumologie zůstal, nástavbovou atestaci z oboru tuberkulóza a respirační nemoci (dnes pneumologie a ftizeologie) složil v r. 1982.

Eva Kašáková 

se narodila v roce 1960, maturovala na Střední zdravotnické škole v Jihlavě v r. 1979 v oboru dětská sestra, ale nastoupila na chirurgické oddělení v Novém Městě na Moravě. Po přestěhování do Prahy nastoupila na TRN oddělení v Praze 4 v r. 1983. Zde se profesní dráhy obou autorů poprvé setkaly, což mj. vedlo k zavedení i poskytování akutní péče v poněkud stojatých vodách tehdejší ambulantní, preferenčně ftizeologické než pneumologické praxe.

V roce 1992 se svými společníky založil MUDr. Kašák nestátní ambulantní zdravotnické zařízení LERYMED spol. s r. o. – Oddělení respiračních nemocí, kde působí již 25 let jako jednatel a primář, Eva Kašáková již 20 let jako vrchní sestra. Dominantním zaměřením zařízení LERYMED je péče o pacienty s nemocemi s chronickou bronchiální obstrukcí (astma a CHOPN), kde je nedílnou součástí inhalační léčba a s tím související inhalační systémy.

Oba autoři, mj. členové ČPFS a ERS, jsou publikačně i přednáškově velmi plodní, jsou autory či hlavními spoluautory více než 250 článků v odborné literatuře i v literatuře pro laiky a 8 knih, část napsali společně. Problematice inhalačních systémů se věnují dlouhodobě. Na toto téma přednášejí pro lékaře, zdravotní sestry i lékárníky, Eva je autorkou e-learnigových vzdělávacích lekcí.

Profesní a publikační dráhy autorů se v r. 2011 protnuly s dráhami osobními, dnes již spolu mají osm vnoučat (Matyáš, Eliška, Kateřina, Teodora, Jakub, Mia, Rozálie, Max). Pracují stále v Praze, ale žijí ve středočeské vesnici Měšice, kde mají malý dům v rozlehlé zahradě, o kterou rukou společnou a nerozdílnou pečují.